Södra Hyttan och SHOIF

Den ideella föreningen SHOIF - Södra HyttOmrådets IdéFörening.

Transformatorn ett bergslags-SPA

I och kring en gammal byggnad för eltransformatorer, vackert belägen mellan två vattendrag, finner du diverse attraktioner som

 

Ångbastu

Vedeldad bastu

Badtunna

Värmehäll

Avslappningsavdelning

Vaskningsavdelning

Kanalbad

 

På transformatorns egna sidor kan du anmäla dig till nyhetsbrevet för att få mer information om öppettider. Klicka R!

Sidan uppdaterads 2018-10-27 av Helena Backius

Södra Hyttan är en by i Hjulsjö socken. Själva hyttområdet ägs av den ideella föreningen SHOIF - Södra HyttOmrådets IdéFörening.

 

Vi driver i samarbete med flera andra "boktemplet" Bergslagens Bokloppis - Skandinaviens största, kulturfestivalen HyttDreva - med världsartister, ett konstgalleri, en ullverkstad och Transformatorn - vårt "bergslags-SPA" . Vi använder intäkterna för att rusta och utveckla och underhålla i området.

 

 

Bergslagen Visitor Center

 

Vårt Visitor Center (det gamla varmhuset på bilden här intill) kommer bli en nod för naturupplevelser, kulturuppleverser och friluftsliv, beläget i hjärtat av Bergslagen mellan Nittälvsdalen och Kindla, två stora naturreservat i norra Örebro län. Dessa områden binds samman av Lankälven som är ett nyrestaurerat öringsvatten - med forsen som vi släppte fri hösten 2017. Detta område är ett potentiellt naturreservat med mosippor och järnåldersgravar på rullstensåsar som löper längs med älven.

Uppdaterad 2019-01-27 av Helena Backius