Kulturarv

Guida om kulturarv - läs om kursen här!

Det här är en kurs för dig som vill lära dig om hur vi kan berätta om vårt kulturarv.


Vem är kursen riktad till?

Flera kan ha nytta av denna kurs. Kanske är du


  • någon som redan guidar om kulturarv men vill utvecklas med nya infallsvinklar på guidning om kulturarv
  • någon som är ideellt engagerad eller har ett allmänt intresse av vårt gemensamma kulturarv och brinner för att dela med dig av det.
  • någon jobbar eller vill jobba på länsmuseum, region eller länsstyrelse med kulturarvsrelaterade frågor och vill ha ett verktyg för förmedlande av kulturarv


Kursen hålls på uppdrag av oss av guider från Outdoor People of Bergslagen.


Läs mer om kursen här


Eller se Facebookeventet här


Kurstillfällen, plats och anmälan

Kursen hålls vid tre olika tillfällen 3/2, 23/2 och 24/2 9.00-17.00 i Bergslagens Visitor Center i Södra Hyttan. Du anmäler dig till ett tillfälle genom att kontakta alexander@sodrahyttan.se eller via telefon 073-0413075.

Page updated 2024-01-21 by Helena Backius